image image image image

DỮ LIỆU CÔNG THƯƠNG

Khu công nghiệp Bắc Vinh
Tên đơn vị:
Khu công nghiệp Bắc Vinh
Địa chỉ:
Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Mã số thuế:
0100106313-006

THÔNG TIN KHÁC

Quy hoạch chi tiết (giai đoạn I) được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 526/QĐ-BXD ngày 08/05/1999 và được thành lập tại Quyết định số 1128/QĐ-TTgngày 18/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ đầu tư: Công ty đầu tư phát triển Khu công nghiệp Bắc Vinh (thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam - LILAMA)

Địa chỉ: Số 21 - Đường Lê Doãn Nhã - Phường Trung Đô - Thành phố Vinh -Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.852731; Fax: 0383.852731

Địa điểm: Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Diện tích quy hoạch: 60,16 ha

Tổng mức vốn đầu tư: 78,507 tỷ đồng

Thời gian hoạt động: 50 năm

Phân chia ngành nghề:

- Cụm các xí nghiệp công nhẹ, sạch được di chuyển từ trong khu vực nội thành phố Vinh đến như: nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy thức ăn gia súc, xí nghiệp may xuất khẩu và các xí nghiệp xây mới như xí nghiếp sản xuất bao bì xuất khẩu, xí nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu.

- Cụm các xí nghiệp chuyển từ trong khu vực nội thành phố Vinh đến có nhu cầu phải xử lý một số chất thải độc hại theo quy định như xí nghiệp chế biến thực phẩm, hoá chất, cơ khí lắp ráp.

- Cụm các xí nghiệp công nghiệp cơ khí chế tạo, hoá chất, ván ép, bia, vật liệu xây dựng.

DỮ LIỆU CÔNG THƯƠNG MỚI