Nghi Xuân - Miền quê địa linh nhân kiệt

Trải qua 550 năm hình thành và phát triển, mảnh đất Nghi Xuân như dòng sữa ngọt lành nuôi dưỡng biết bao thế hệ, là mạch nguồn văn hóa lịch sử, dệt nên một miền quê “địa linh nhân kiệt”.