Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Tối 26/9, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du.