Trang chủ - Phòng khám Vạn Phúc

 • Nam khoa
 • Sản phụ khoa
 • Hiếm muộn
 • Bệnh xã hội
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
8:00 - 11:40
 • 8:00
 • 8:20
 • 8:40
 • 9:00
 • 9:20
 • 9:40
 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:20
 • 11:40
13:00 - 16:40
 • 13:00
 • 13:20
 • 13:40
 • 14:00
 • 14:20
 • 14:40
 • 15:00
 • 15:20
 • 15:40
 • 16:00
 • 16:20
 • 16:40
17:00 - 20:40
 • 17:00
 • 17:20
 • 17:40
 • 18:00
 • 18:20
 • 18:40
 • 19:00
 • 19:20
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:20
 • 20:40
Đặt lịch khám

Đặt lịch khám

 • Khoa Phụ Sản
 • Khoa Nhi
 • Khoa Ngoại tổng quát
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
8:00 - 11:40
 • 8:00
 • 8:20
 • 8:40
 • 9:00
 • 9:20
 • 9:40
 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:20
 • 11:40
13:00 - 16:40
 • 13:00
 • 13:20
 • 13:40
 • 14:00
 • 14:20
 • 14:40
 • 15:00
 • 15:20
 • 15:40
 • 16:00
 • 16:20
 • 16:40
17:00 - 20:40
 • 17:00
 • 17:20
 • 17:40
 • 18:00
 • 18:20
 • 18:40
 • 19:00
 • 19:20
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:20
 • 20:40

Điện thoại

Vui lòng nhập số điện thoại di động để nhận sự hỗ trợ tốt nhất

Chuyên khoa

Chọn chuyên khoa bạn muốn thăm khám trong danh sách bên dưới

 • Khoa Phụ Sản
 • Khoa Nhi
 • Khoa Ngoại tổng quát
 • Khoa Thận Niệu - Nam khoa

Bác sĩ

Hãy tham khảo thông tin từ danh sách bên dưới để chọn bác sĩ phù hợp

 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book
 • BS. CKI Nguyễn Văn A

  BS. CKI Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Sản - BV Ba Lan

  BS. CKI Nguyễn Văn A là bác sĩ chuyên khoa sản đã trải qua 20 năm kinh nghiệm ở cả Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ A từng có thời gian được đào tạo về chuyên khoa sản tại Đại học Paris V – Rene Descartes và làm bác sĩ tại Bệnh viện Beaujon, Paris. Nền tảng chuyên môn tốt, kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh, BS. CKI Nguyễn Văn A hiện nay đang là Trưởng khoa Sản Bệnh viện Ba Lan.

  More Book

Ngày

Chọn ngày thăm khám

Giờ

Chọn thời gian thăm khám

8:00 - 11:40
 • 8:00
 • 8:20
 • 8:40
 • 9:00
 • 9:20
 • 9:40
 • 10:00
 • 10:20
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:20
 • 11:40
13:00 - 16:40
 • 13:00
 • 13:20
 • 13:40
 • 14:00
 • 14:20
 • 14:40
 • 15:00
 • 15:20
 • 15:40
 • 16:00
 • 16:20
 • 16:40
17:00 - 20:40
 • 17:00
 • 17:20
 • 17:40
 • 18:00
 • 18:20
 • 18:40
 • 19:00
 • 19:20
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:20
 • 20:40
Đội ngũ bác sĩ

Chuyên gia tại Vạn Phúc

 • TS. BS. Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Nội - BV Ba Lan

  Là chuyên gia về niệu khoa được đào tạo tại Việt Nam, Pháp và Bỉ, với gần 30 năm kinh...

  Tìm hiểu thêm
 • TS. BS. Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Nội - BV Ba Lan

  Là chuyên gia về niệu khoa được đào tạo tại Việt Nam, Pháp và Bỉ, với gần 30 năm kinh...

  Tìm hiểu thêm
 • TS. BS. Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Nội - BV Ba Lan

  Là chuyên gia về niệu khoa được đào tạo tại Việt Nam, Pháp và Bỉ, với gần 30 năm kinh...

  Tìm hiểu thêm
 • TS. BS. Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Nội - BV Ba Lan

  Là chuyên gia về niệu khoa được đào tạo tại Việt Nam, Pháp và Bỉ, với gần 30 năm kinh...

  Tìm hiểu thêm
 • TS. BS. Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Nội - BV Ba Lan

  Là chuyên gia về niệu khoa được đào tạo tại Việt Nam, Pháp và Bỉ, với gần 30 năm kinh...

  Tìm hiểu thêm
 • TS. BS. Nguyễn Văn A

  Trưởng khoa Nội - BV Ba Lan

  Là chuyên gia về niệu khoa được đào tạo tại Việt Nam, Pháp và Bỉ, với gần 30 năm kinh...

  Tìm hiểu thêm
Tin tức

Bản tin mới cập nhật

 • 16/07/2019

  0

  Bác sĩ tư vấn: Khám phụ khoa là khám những gì?

  Khám phụ khoa là một cách cho các bác sĩ để tìm kiếm dấu hiệu của bệnh tật trong cơ quan nào đó trong cơ thể của một người phụ nữ...

  Tìm hiểu thêm
 • 16/07/2019

  0

  Bao quy đầu sưng phồng lên như cục mỡ có nguy hiểm không?

  Bao quy đầu – bộ phận quan trọng của dương vật với chức năng bảo vệ quy đầu và dương vật khỏi tác động bên ngoài...

  Tìm hiểu thêm
 • 16/07/2019

  0

  10 cách giúp tăng khả năng thụ thai ở phụ nữ

  Để tối ưu hóa khả năng sinh sản của phụ nữ, chăm sóc cơ thể tốt hơn là bước đầu tiên. Nhưng phụ nữ có thể làm gì khác để cải thiện tỷ lệ sinh con?...

  Tìm hiểu thêm

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

 • Gói dịch vụ

 • VND

 • USD

 • Chi tiết

Ý kiến khách hàng

Trải nghiệm tại Vạn Phúc

Cảm ơn Phòng khám Vạn Phúc đã cho vợ tôi cơ hội trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt nhất....

Bùi Chí Nhân

Nhân viên canh máy bay

Đối tác