GIỚI THIỆU TMC

TCM Construction là doanh nghiệp chuyên xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng và các công trình năng lượng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với thông điệp “Vững nền tảng - Sáng tương lai”, những dự án của TCM bàn giao luôn vượt trên sự kỳ vọng của khách hàng về các yếu tố an toàn, chất lượng, tính năng vận hành và thẩm mỹ, đồng thời bền vững trước mọi thách thức của thời gian.

Với phương châm lấy chất lượng để tạo dựng uy tín – lấy phục vụ khách hàng làm trung tâm, TCM mong muốn được phục vụ khách hàng bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào và thỏa mãn mọi yêu cầu khắt khe nhất của quý khách.
Xem thêm
15/03/2023
TCM tham dự lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

Sáng ngày 25.02.2023, TCM tham dự Lễ Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang nhân Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

24/02/2023
TCM tham dự lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

Sáng ngày 25.02.2023, TCM tham dự Lễ Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang nhân Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

24/02/2023
TCM tham dự lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

Sáng ngày 25.02.2023, TCM tham dự Lễ Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang nhân Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

24/02/2023
TCM tham dự lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

Sáng ngày 25.02.2023, TCM tham dự Lễ Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang nhân Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

24/02/2023
TCM tham dự lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

Sáng ngày 25.02.2023, TCM tham dự Lễ Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang nhân Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

24/02/2023
TCM tham dự lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

Sáng ngày 25.02.2023, TCM tham dự Lễ Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang nhân Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đối tác - Khách hàng