• LÚA - GẠO
  Dòng Lục Trà
  Nếp cái hoa vàng
  Mã sản phẩm: NCHV
  Gạo Nếp cái hoa vàng với hương vị tự nhiên, thơm nhiều. Đặc biệt dẻo dính, rất phù hợp đề nấu xôi, hay những món bánh đặc sản,…
  ĐẶT HÀNG
  Nếp cái hoa vàng
  Mã sản phẩm: NCHV
  Gạo Nếp cái hoa vàng với hương vị tự nhiên, thơm nhiều. Đặc biệt dẻo dính, rất phù hợp đề nấu xôi, hay những món bánh đặc sản,…
  ĐẶT HÀNG
  Nếp cái hoa vàng
  Mã sản phẩm: NCHV
  Gạo Nếp cái hoa vàng với hương vị tự nhiên, thơm nhiều. Đặc biệt dẻo dính, rất phù hợp đề nấu xôi, hay những món bánh đặc sản,…
  ĐẶT HÀNG
 • NGÔ
  Dòng Mật Trà
  Nếp cái hoa vàng
  Mã sản phẩm: NCHV
  Gạo Nếp cái hoa vàng với hương vị tự nhiên, thơm nhiều. Đặc biệt dẻo dính, rất phù hợp đề nấu xôi, hay những món bánh đặc sản,…
  ĐẶT HÀNG
  Nếp cái hoa vàng
  Mã sản phẩm: NCHV
  Gạo Nếp cái hoa vàng với hương vị tự nhiên, thơm nhiều. Đặc biệt dẻo dính, rất phù hợp đề nấu xôi, hay những món bánh đặc sản,…
  ĐẶT HÀNG
  Nếp cái hoa vàng
  Mã sản phẩm: NCHV
  Gạo Nếp cái hoa vàng với hương vị tự nhiên, thơm nhiều. Đặc biệt dẻo dính, rất phù hợp đề nấu xôi, hay những món bánh đặc sản,…
  ĐẶT HÀNG
 • LÚA - GẠO
  lúa gạo
  Nếp cái hoa vàng
  Mã sản phẩm: NCHV
  Gạo Nếp cái hoa vàng với hương vị tự nhiên, thơm nhiều. Đặc biệt dẻo dính, rất phù hợp đề nấu xôi, hay những món bánh đặc sản,…
  ĐẶT HÀNG
  Nếp cái hoa vàng
  Mã sản phẩm: NCHV
  Gạo Nếp cái hoa vàng với hương vị tự nhiên, thơm nhiều. Đặc biệt dẻo dính, rất phù hợp đề nấu xôi, hay những món bánh đặc sản,…
  ĐẶT HÀNG
  Nếp cái hoa vàng
  Mã sản phẩm: NCHV
  Gạo Nếp cái hoa vàng với hương vị tự nhiên, thơm nhiều. Đặc biệt dẻo dính, rất phù hợp đề nấu xôi, hay những món bánh đặc sản,…
  ĐẶT HÀNG
Khẳng định thương hiệu nông sản Việt
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NHẬT MINH
Email: nhatminhjsc@gmail.com
© 2014 Nhật Minh. All Rights reserved.

Địa chỉ: Số 45, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (+84)-383-555-666 - Fax: (+84)-383-555-666

 ĐẶT HÀNG ONLINE
0913 272 375